Dobro došli na naš Web sajt

Naša firma bavi se servisiranjem i ugradnjom: auto klima i vebastog grejanja.

 

Klima uređaj

Klima uređaj reguliše temperaturu u kabini automobila. Osim regulisanja temperature, smanjuje i vlažnost vazduha, pa se može koristiti i za brže odmagljivanje stakala u autu tokom hladnog vremena. Da biste pravilno koristili auto- klimu, treba da poznajete princip rada klima uređaja u automobilu. Klima uređaji su (skoro) zatvoreni sistemi, koji imaju dve strane: stranu visokog pritiska i stranu niskog pritiska. Stranu visokog pritiska čine kompresor, hladnjak (kondenzator), isušivač vlage i cevi između njih. Stranu niskog pritiska čine ekspanzioni ventil, isparivač i cevi između njih.

Kompresor povećava pritisak gasa koji dolazi sa isparivača. Pogon dobija od motora automobila, preko radilice, kaiša i elektromagnetnog kvačila. Kompresor može da sabija gas, ne i tečnost.

Hladnjak (kondenzator) klime je postavljen iza kompresora u sistemu klima uređaja. Gas prima toplotu od vazduha iz auta, a odaje toplotu spoljašnjem vazduhu preko kondenzatora. Dakle, namena kondenzatora je da ohladi gas. Isušivač vlage je rezervoar napunjen granulama koje upijaju vlagu. Kada izađe iz hladnjaka, gas prolazi kroz isušivač vlage gde se apsorbuje voda koja je, eventualno, ušla u sistem.

Ekspanzioni ventil je deo u kome sistem prelazi u stanje niskog pritiska. Ekspanzioni ventil služi za pretvaranje tečnosti koja je pod visokim pritiskom u dvokomponentni fluid, tj. mešavinu gasa i tečnosti. Ventil podešava potreban pritisak tečnosti da bi sistem funkcionisao glatko.

Isparivač se nalazi u kabini automobila. Izgleda slično hladnjaku, ali mu je namena da prima toplotu vazduha u kabini, a ne da je odaje.

Vebasto grejanje

Vebasto radi na sličnom principu kao peći na naftu u domaćinstvima .Ima komoru u kojoj sagoreva nafta ( ili neko drugo gorivo ),zagreva vazduh i tako zagrejan uduvava u kabinu, a drugi model zagreva vodu koju razvodi do izmenjivače toplote (nesto kao mali radijatori ). Gorivo se pali grejačem na struju . Pomoću elektromotora ubacuje se vruć vazduh u kabinu, a hladan u komoru. Osnovna prednost vebastog grejanja je, da možete brzo zagrejati kabinu vozila i kad motor ne radi.


Прикажи Auto klime FRESH на већој мапи

Radno vreme

 

U zimskom periodu

od 10 do 15 časova

 

U letnjem periodu

od 09 do 19 časova